Gör vad du kan, låt oss sköta resten!

Kvinna sitter framför laptop och räknar på en miniräknare

Om oss

Vi är ett framtidsinriktat företag

Vi erbjuder hjälp med bokföring, bokslut, årsredovisningar, deklarationsfrågor, diverse ekonomifrågor, skattefrågor, hjälp vid nystart av företag, företagsöverlåtelser m.m. Vi arbetar med helhetssyn i bokföringsarbetet vilket innebär att vi hela tiden har siktet inställt på bokslutsproblematik och deklarationsfrågor.

Global redovisning erbjuder bokföringsrapportering i form av filer via e-mail eller via internet. Vad gäller rapporter via internet så arbetar vi med Fortnox och BL Administration. Global Redovisning AB ser fram mot nya intressanta uppdrag. Tag kontakt med oss för en diskussion rörande ditt företag.

För oss är det självklart att våra kunder har behov av mer än en slags tjänst. De som anlitar oss kommer fortsättningsvis bara att behöva en kontaktyta vad gäller ärenden av ekonomisk, administrativ, skattemässig och juridisk karaktär.

Redovisning

Vi sköter er redovisning för aktiebolag, handels- och kommanditbolag, stiftelser, ekonomiska- och ideella föreningar samt för enskilda firmor.

Bokslut

Vi hjälper både, enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag med bokslut och i de fall lagen kräver detta upprättar vi även årsredovisningar.

Konsultation

Vi hjälper till med Ekonomisk uppföljning och Analys som t.ex: Budgetar • Prognoser • Likviditetsprognoser • Nyckeltalsanalyser • Lönsamhetsberäkningar • Kalkyler

Skattefrågor

Vi hjälper till med allt som har med skatter att göra. Vi upprättar eller hjälper till vid upprättandet av inkomstdeklarationer och skattedeklarationer.

Ny- & Ombildning

Vi erbjuder er hjälp vid nystart av företag. Vi kan lämna råd och hjälpa till oavsett vilken företagsform ni väljer.

Kvinna sitter framför två andra och har en diskussion

Vår affärsidé

Vi sköter om hela eller vissa delar av din ekonomiavdelning

Vi har stor kompetens inom såväl det ekonomiska, administrativa, juridiska som skattemässiga området. Genom att anlita oss sparar ni värdefull tid som ni kan lägga på er kärnverksamhet. Gör vad du kan, låt oss sköta resten.

Global Redovisning AB utnyttjar den senaste tekniken. För oss är det en självklarhet att ni som valt att lägga ut hela eller delar av er ekonomi/administration har behov av snabb åtkomst till rapporter beträffande resultat och ställning etc. Hos oss kan ni få via säker internet-uppkoppling tillgång till olika rapporter för ert företag.

Låter allt detta bra? Kontakta oss för en diskussion om vad vi kan göra för dig!